0
فروشگاه
 

مجله رشد

باتوجه به اهمیت و نقش منابع آموزشی و تربیتی در فرایند یادگیری مؤثر و پایدار دانش‌آموزان، وزارت آموزش و پرورش براساس اهداف برنامۀ درسی و تربیتی، کتاب‌های منتشرشدۀ ناشران را در هر سال با کمک معلمان و متخصصان خود ارزیابی می‌کند و عناوین مناسب را بر حسب پایۀ تحصیلی دانش‌آموزان (پیش‌دبستان، ابتدایی، متوسطۀ اول، متوسطۀ نظری، کاردانش و فنی و حرفه‌ای و استثنایی) در مجلۀ رشد منتشر می‌کند. وزارت آموزش پرورش همچنین در پایان هر سال جشنوارۀ رشد را برگزار کرده و کتاب‌های برگزیده را به اطلاع عموم می‌رساند.

پیش‌دبستان

ابتدایی

دوره اول متوسطه

دوره دوم متوسطه

دوره متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش