0
فروشگاه
 

موسیقی

مدرسه پیانو
×
جلد مدرسه پیانو
مشاهده و دانلود محتویات سی‌دی
پرداخت
سریع
0
عنوان:
مدرسه پیانو
ناشر:
گیسا
نویسنده:
آ. نيكلايف
مترجم:
مسعود ابراهيمي
بازسرا:
ستاره كدخدايي
نوبت چاپ:
1
سال چاپ:
1399
تعداد صفحات:
204
نوع جلد:
شوميز
وضعیت در انبار:
موجود
قیمت:
85000 تومان
درباره کتاب:
هدف اصلی چاپ این کتاب، بهبود کیفی رپرتوارِ پیانیست تازهکار است. بر هیچ کس پوشیده نیست که اصولاً اولین تماس عملی با هنر موسیقی چه نقش عظیمی در شکلگیری ذائقههای موسیقایی هنرجویان و ارتباط آنها با این هنر ایفا میکند. سرنوشت آیندۀ کودک، اینکه آیا او موسیقیدانی حرفهای و دوستدار پرشور موسیقی خواهد بود یا برای همیشه به آن بیاعتنا خواهد ماند، اغلب بهویژه به این مرحله بستگی دارد که مرحلهای پیچیدهتر و حساستر در تعلیم و تربیت موسیقیایی است. این موضوع تا حد زیادی به مهارت و استادی معلم و میزان استعداد هنرجو بستگی دارد. باوجوداین، هیچ تلاشی نمیتواند بدون مواد پرارزش (از نظر موسیقایی) و دارای کیفیت عالی (از نظر زیباشناختی) برای آموزش عملی به نتیجۀ مطلوب منتهی شود.
نوازندۀ کوچک باید فقط با موسیقی دارای کیفیت عالی سروکار داشته باشد. این امر معیار ارزیابی کودک و غریزۀ موسیقایی او را پرورش میدهد که در آینده میتواند راهنمایی مطمئن برای وقوف به تنوع عظیم پدیدههای موسیقایی باشد.
به همین دلیل، تعداد زیادی از آثار کلاسیکها، بازپردازیهای ملودیهای محلی و آثار آهنگسازان معاصر در این کتاب گنجانده شدهاند، آثاری که از شهرتی بسزا در عمل آموزشی برخوردارند و میتوانند نمونههایی پرارزش (از نظر زیباشناختی) از آثار موسیقاییـ آموزشی باشند.
این کتاب برای دانشآموزان کلاسهای اول و دوم مدرسۀ موسیقی در نظر گرفته شده است. قسمت اول، که برای کار با دانش‌اموزان کلاس اول در نظر گرفته شده است، از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول به مرحله ابتدایی اموزش اختصاص دارد؛ یعنی اوازخوانی و پیدا کردن ملودی‌ها روی پیانو به صورت شنیداری، اشنایی با کلاویاتور و نت‌ها، فراگیری فنون اولیۀ نواختن پیانو. در بخش دوم قطعات و اتودهای پیچیده‌تری گنجانده شده‌اند که در حکم مصالحی برای تقویت و رشد مهارت‌های کسب‌شده هستند.
در قسمت دوم، که برای دانش‌اموزان کلاس دوم در نظر گرفته شده است، مطالب بر اساس بخش‌های زیر گروه‌بندی شده‌اند: 1) قطعات 2) اثار دارای فرم بزرگ 3) اتودها 4) هم‌نوازی‌ها. در هر یک از این بخش‌ها، اثار به ترتیب پیچیدگی تدریجی تکالیف قرار گرفته‌اند.

نظر بدهید/

×

1. ل. شیتّه. اتود صفحه 161

1. ی. س. باخ. منوئه از«دفتر نت آنا ماگدالنا»صفحه101

1.آ. گِدیکه. سوناتین. اپوس 36،شمارۀ 20صفحه 135

10. ک. چرنی. اتود صفحه 166

10. ی. س. باخ. پولونز از «دفتر نت آنا ماگدالنا» صفحه 109

103. س. مایکاپار. در مهد کودک صفحه 73

105. گ. گالینین. خرگوشک صفحه 75

106. آ. گِدیکه. اتود صفحه 76

107. ا. سیگمیستِر. ترانۀ کرئولی صفحه 76

109. س. مایکاپار. چوپان. اپوس 28، شمارۀ صفحه 79

11.پ.چایکوفسکی.بیماری عروسک.اپوس39،شمارۀ 6 صفحه 110

110. ﻫ . پورسل. آریا صفحه 80

112. آ. گِدیکه. اتود رقص صفحه 81

113. آ. کارامانُف. پرندگان صفحه 82

116. ل. موتسارت. منوئه صفحه 84

12. ک. چرنی. اتود صفحه 168

12. ی. س. باخ. والینکا از «دفتر نت آنا ماگدالنا» صفحه 111

123. ل. شیتّه. اتود صفحه 90

126. و. آ. موتسارت. منوئه از «دفتر نُتِ ولفگانگ موتسارت» صفحه 92

127. آ. گرِچانینُف. در فراق صفحه 92

13. پ. چایکوفسکی. ترانۀ قدیمی فرانسوی صفحه 112

130. ل. وان. بتهوون. رقص آلمانی صفحه 95

134. آ. گرِچانینُف. مازورکا. اپوس 98، شمارۀ 13 صفحه 97

135. ی. س. باخ. آریا از «دفتر نُتِ آنا ماگدالنا» صفحه 98

14. ف. لِکوپّه. اتود. اپوس 24، شمارۀ 3 صفحه 170

15. ک. گورلیت. اتود صفحه 171

18. م. گلینکا. پولکا صفحه 116

2 بخش اول .م. کلمنتی. سوناتین. اپوس 36، شمارۀ 1 صفحه136

2 بخش دوم .م. کلمنتی. سوناتین. اپوس 36، شمارۀ 1 صفحه136

2 بخش سوم . م. کلمنتی. سوناتین. اپوس 36، شمارۀ 1 صفحه 136

22. و. گاوریلین. کاپریچیو صفحه 119

22. ک. آ. لشهورن. اتود. اپوس 65 ، شمارۀ 5 صفحه 177

23. ل. وان بتهوون. رقص آلمانی صفحه 120

24. د. شوستاکُویچ. ارگ دستی صفحه 120

25. آ. لِموآن. اتود. اپوس 37، شمارۀ 11 صفحه 180

25. ی. هایدن. منوئه صفحه 122

26. د. کابالفسکی. دلقک‌ها صفحه 123

26.ک. آ. لشهورن. اتود. اپوس 65، شمارۀ 25 صفحه 182

28. ی. هایدن. منوئه صفحه 125

3.بخش دوم. ل. وان بتهوون (؟). سوناتین سُل ماژور صفحه 140

30. آ. گدیکه. ساراباند صفحه 127

31. ی. هایدن. منوئه صفحه 127

32. ترانۀ محلی اوکراینی صفحه33

36. ک. ف. ا. باخ. فانتزی صفحه 132

37. ر. شومان. اولین ضایعه، اپوس 68، شمارۀ 16 صفحه 133

4. س. مایکاپار. اتود صفحه 162

4. و. آ. موتسارت. منوئه صفحه 103

49. آ. روباخ. گنجشک – صفحه 41

5. ف. لِکوپه. اتود. اپوس 17، شمارۀ 6 صفحه 163

56. آ. گِدیکه. ریگُدُن. اپوس 46، شمارۀ 1 صفحه 44

6. اِ. ملارتین. سوناتین. اپوس 84، شمارۀ 2 صفحه 148

6. ر. شومان. مارش سربازان صفحه 105

6. ک. چرنی. اتود صفحه 164

60. ل. موتسارت. بورّه صفحه 46

62. پ. چایکوفسکی. ترانۀ کودکانه صفحه 47

65. ترانۀ قدیمی فرانسوی صفحه 49

66. آ. گِدیکه. اتود صفحه 49

67. د. شوستاکُویچ. مارش صفحه 50

68. د. گ. تیورک. آریوزو صفحه 51

69. ک. چرنی. اتود صفحه 51

7. ب. دواریوناس. پرلود صفحه 106

7. ک. چرنی. اتود صفحه 164

7.ل.وان بتهوون(؟).سوناتین فاماژور قسمت اول صفحه 150

72. ای. کریگِر. منوئه صفحه 53

75. آ. نیکُلایِف. اتود صفحه 55

8. ک. گورلیت. اتود صفحه 165

85. آ. کُرِلّی. ساراباند صفحه 61

86. گ. ف. هندل. منوئه صفحه 62

88. ژ. آ. ک. دی سِیشاس. منوئه صفحه 63

9. س. مایکاپار. فرمانده کوچک. اپوس28، شمارۀ 9 صفحه 108

9. ف. کولائو. واریاسیون روی تم ترانۀ محلی صفحه 155

93. ک. چرنی. اتود. اپوس 599، شمارۀ 28 صفحه 66

94.گ. فرید. غم‌‌انگیز صفحه 66

96. آ. گِدیکه. قطعه صفحه 67

115.د.اشتیبلت.اداجیو. صفحه 83

3.بخش اول. ل. وان بتهوون (؟). سوناتین سُل ماژور صفحه 140

35.آ.خاچاطوریان.اندانتینو.صفحه 131

4 بخش دوم.ف.دوسک سوناتین قسمت دوم و سوم صفحه 143

47. ی. گنِسینا. اتود صفحه40

48.ای.فیلیپ.لالایی- صفحه40

57 و58. ل. شیتّه. اتود صفحه 45

63.ی.هایدن اندانته بخشی از سمفونی صفحه 47

8.و.آ.موتسارت.الگرو.صفحه 107

4بخش اول.ف.دوسک سوناتین قسمت دوم و سوم صفحه 143