0
فروشگاه
 

مجله رشد

باتوجه به اهمیت و نقش منابع آموزشی و تربیتی در فرایند یادگیری مؤثر و پایدار دانش‌آموزان، وزارت آموزش و پرورش براساس اهداف برنامۀ درسی و تربیتی، کتاب‌های منتشرشدۀ ناشران را در هر سال با کمک معلمان و متخصصان خود ارزیابی می‌کند و عناوین مناسب را بر حسب پایۀ تحصیلی دانش‌آموزان (پیش‌دبستان، ابتدایی، متوسطۀ اول، متوسطۀ نظری، کاردانش و فنی و حرفه‌ای و استثنایی) در مجلۀ رشد منتشر می‌کند. وزارت آموزش پرورش همچنین در پایان هر سال جشنوارۀ رشد را برگزار کرده و کتاب‌های برگزیده را به اطلاع عموم می‌رساند.

پیش‌دبستان

هیچ کتابی یافت نشد!

ابتدایی

هیچ کتابی یافت نشد!

دوره اول متوسطه

هیچ کتابی یافت نشد!

دوره دوم متوسطه

هیچ کتابی یافت نشد!

دوره متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش

هیچ کتابی یافت نشد!